REGULAMENTUL Outlet Sun Plaza si AFI Ploiesti

perioada: 16.10 – 30.11 2023

 

 

Art. 1 –  Organizatorul

Sabon Holdings S.R.L. (denumită în continuare „Sabon”), cu sediul social în Bucureşti, Strada Sfintii Voievozi, numarul 65, cladirea Jupiter House, etajul 2, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/7199/2005, cod de înregistrare fiscală RO 16222607, reprezentată legal prin Cristina Ivasuc – Director general.

Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Campaniei

Campania este organizată și se va desfășura în perioada 16.10 – 30.11 2023 doar în magazinele Sabon din Sun Plaza si AFI Ploiesti Romania.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată în format electronic, pe site-ul Sabon Holdings Ro (https://www.sabon.ro/ro/regulament_sabon_outlet).

Campania este activă doar pentru membrii Royal Passport.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 Pot participa la Campanie persoanele fizice sau persoanele juridice  („Participanții”) cu domiciliul sau reședința, respectiv sediul în România sau care, în cazul achizițiilor de la distanță, pot indica o adresă de livrare din România.

4.2 Organizatorul îsi rezervă dreptul de a anula în mod discreționar participarea oricărei persoane care nu respectă Regulamentul, care este suspectat de fraudă, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină ca acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

Art 5. – Produsele implicate în campanie

5.1 Se aplică până la 50% reducere la o selectie de produse* din magazinele Sabon din Sun Plaza si AFI Ploiesti Romania.

5.2 Oferta este disponibilă doar pentru membrii RP, în limita stocului disponibil!

5.4. Participantii vor putea achiziționa produsele doar pentru uz personal, nu pentru a fi recomercializate.

5.5 Oferta nu se cumulează cu alte oferte din magazinele Sabon Holdings de pe teritoriul României, pe website-ul de pe  www.sabon.ro  sau obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate, cu alte reduceri sau beneficii.

5.6 Reducerea nu se aplica pentru Cardul Royal Passport, Gift Voucher SABON si nu se cumuleaza cu alte reduceri si beneficii. 

Art. 6 - Condiții de retur
6.1. Returnarea produselor achiziționate se va realiza respectând condițiile de retur valabile în rețeaua de magazine Sabon.

6.2. Nu se acordă contravaloarea în bani a reducerii acordate.

6.3. In cazul în care clientul optează pentru înlocuirea produsului achizitionat în cadrul Campaniei, noul produs care îl înlocuiește nu va mai beneficia de oferta respectivă, cu excepția situației în care el însuși face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul înlocuirii, pentru noul produs se aplică prețul valabil la data înlocuirii.

Art.7 – Limitarea răspunderii

7.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

7.2 Organizatorul este exonerat de răspundere în caz de forță majoră sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

7.3 Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și indeplini obligațiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfășura conform planificării datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricăror alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. In situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunț oficial la locația Campanieiș

7.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea produselor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii de curierat etc.

Art 8. DISPOZIȚII FINALE
8.1. Prin achiziționarea unui produs participant la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

8.2. Sabon Holdings România S.R.L. își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de câte ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.sabon.ro , si punerea lui la dispoziția clientilor în magazine.

8.3. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, in termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data finalizării Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.

8.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești competente.

 

Sabon Holdings S.R.L.

Prin Cristina Ivasuc

 

* Produsele incluse în reducerea de până la 50% sunt produsele selectate din Ultima Șansă (produse ce nu se mai produc după terminarea stocului prezent) și produsele din colecții cu ediție limitată ce au ieșit din perioada de lansare, promovare.

Colecția Ediție limitată Peony Fig

Colecția Ediție limitată Wonders of Jasmine

Colecția Ediție limitată Sakura Bloom

Colecția Ediție limitată Beauty Tea Ceremony

 

Produsele se găsesc doar în Magazinele Bucuresti Sun Plaza și Afi Ploiesti.

Stocul diferă în funcție de magazin.