Termeni şi condiţii

Data actualizare: 19.04.2024

 

 

S.C. SABON HOLDINGS SRL persoană juridică română cu sediul social în București înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/7199/2005, cod de înregistrare fiscală – RO16222607 (Sabon sau noi) având ca activitate principală Comertul cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie (cod CAEN 4775) este proprietarul conținutului și operatorul site-ului web www.sabon.ro și al microsite-urilor accesate prin intermediul acestui site web (fiecare un „Site” și împreună „Site-urile”)

 

1. Definiții

Site www.sabon.ro

Societatea- S.C. SABON HOLDINGS SRL, având elementele de identificare menționate mai sus, este parte a Grupului de firme internațional Rocher

Utilizatorul/Utilizatorii- Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

Contract Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

Parteneri Asociați- Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate. 

Date cu caracter personal 

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul achiziției de produse și servicii, campanii promoționale sau tombole, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Societatea numește o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

Persoana de contact din partea Societății, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa suport@sabon.ro.  

Accesarea Site-ului- Utilizatorii pot accesa Site-ul prin accesarea www.sabon.ro

Încheierea contractului- Accesarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții. Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos: 

a) Utilizatorul accesează site-ul web www.sabon.ro

b) Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții, Politica de Confidentialitate disponibilă aici: https://www.sabon.ro/ro/customer-care/politica-confidentialitate

c) Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane. 

Durata și încetarea contractului- Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

 

2. Condiții de utilizare

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.  

Vizitarea și utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții vă rugăm să încetați să mai accesați sau să folosiți în orice fel site-ul www.sabon.ro.

Folosirea, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.sabon.ro implică acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor stabilite de către administratorii site-ului conform prevederilor legale. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a acestui site web, care este deținut și administrat de SC SABON HOLDINGS SRL, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor de mai jos.

Scopurile în care poate fi utilizat acest site sunt:

a) vizualizarea produselor Sabon;

b) crearea contului de client Sabon;

c) salvarea produselor preferate;

d) înscrierea în programul informativ de tip newsletter (buletine de informare privind noutățile);

e) citirea informațiilor necesare și utile despre Sabon, produse, prețuri, magazin, campanii promoționale, activități și evenimente, cauze susținute de noi;

f) verificarea disponibilitatea produselor în stoc pentru comenzi online;

g) vizualizarea prezentărilor despre produse și despre frumusețe, întreținere, etc.

h) posibilitatea de a plasa comenzi cu livrare la o adresă din România sau una din tările în care Sabon oferă serviciul de livrare corespunzător.

Utilizatorii site-ului NU au dreptul: 

a) să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă; 

b) să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului; 

c) să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă 

d) să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; 

e) să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății; 

f) să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; 

g) să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități. 

Administratorii acestui site își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați site-ul.

Nu putem însă garanta și nu ne asumăm responsabilitatea în legătură cu acuratețea deplină, actualizarea la zi (care poate fi realizată uneori cu unele întârzieri necesare obținerii sau realizării grafice a informației actualizate) sau exhaustivitatea tuturor informațiilor puse la dispoziție prin intermediul Site-ului.

Informațiile publicate pe Site sunt prezentate cu caracter de informare generală și orice utilizare a acestora de către dumneavoastră se face cunoscând acest aspect. În special ne declinăm orice responsabilitate cu privire la :

- orice prejudiciu rezultat din pătrunderea frauduloasă a unui terț care a efectuat o modificare a informațiilor puse la dispoziția dumneavoastră pe Site;

- orice prejudiciu direct sau indirect, indiferent de cauza, originile, natura sau consecințele acestuia, provocat din cauza accesului oricărei persoane pe Site sau de imposibilitatea accesării, a utilizării acestuia şi/sau a încrederii acordate oricărei informații provenite în mod direct sau indirect de la acesta din urmă.

- lipsa de acces la Site sau dificultate în utilizarea acestuia, precum și consecințele care rezultă din lipsa accesului sau dificultățile în utilizarea pentru scopul dorit;

- prejudicii/lipsa acces din motive de forță majoră,

- acțiuni ale unui utilizator sau a unui terț pentru care nu suntem responsabili;

- probleme tehnice care apar în hardware, sistemul de tehnologie a informațiilor și infrastructura de telecomunicații utilizate de către utilizator;

- orice daune care rezultă din acțiuni ale dumneavoastră sau altor utilizatori neconforme cu prevederile legislației aplicabile sau prevederile acestor temeni de utilizare;

- daunele suportate de către utilizator din cauza pericolelor de pe Internet, care rezultă din circumstanțe care nu pot fi atribuite Sabon, în special pentru spargerea sistemului, intruziunii, furtul de parole de achiziții de către terți, sistemului infectat cu viruși sau alte programe periculoase sau dăunătoare.

Link-uri hipertext pot conduce utilizatorul către alte site-uri decât acest site. Sabon nu face nicio declarație cu privire la alte site-uri, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la securitatea, conținutul, disponibilitatea, și orice alte materiale conținute în alte site-uri își declină orice răspundere în cazurile în care conținutul acestora contravine dispozițiilor legale şi reglementărilor în vigoare.

De asemenea, Sabon vă reamintește că orice creare de link-uri hipertext către pagina de primire a prezentului site sau orice altă pagină a Site-ului nu poate fi făcută decât cu acordul expres şi prealabil, exprimat în scris, al Sabon. 

3. Condiţiile și termenii pentru încheierea contractului la distanță pentru furnizarea serviciilor prin intermediul acestui site (prin mijloace electronice)

Prin completarea formularului de creare de cont la prima utilizare a site-ului și acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare se realizează un contract pentru furnizarea de servicii între Sabon și Utilizatorul persoană fizică, de la momentul primirii de la Sabon a informației/mesajului de confirmare a creării contului și activarea contului de utilizator.

Contractul pentru crearea și menținerea contului de utilizator pe platforma Sabon situata la adresa www.sabon.ro se încheie pe o perioadă nedeterminată. Puteți denunța contractul pentru furnizarea de servicii electronice în orice moment, fără a fi nevoie să indicați motivele. Denunțarea nu poate afecta drepturile și obligațiile părților născute înainte de încetarea contractului.

Încetarea contractului de furnizare a serviciilor electronice de către titularul contului se poate face prin solicitarea de ștergere a contului către Sabon. În cazul primirii de către Sabon a unei cereri de ștergere a unui cont utilizator, Sabon poate verifica identitatea utilizatorului care a efectuat solicitarea. Încetarea contractului va avea loc la ștergere a contului de utilizator, după primirea clarificărilor privind identitatea dacă acestea au fost solicitate.

În cazul în care există datorii neachitate Sabon va șterge contul, dar va păstra datele, comunicate de utilizator la momentul creării acestuia, pană la recuperarea integrală a sumelor datorate de utilizator.

Sabon poate sista furnizarea de servicii prin publicarea în mod vizibil pe site a unei notificări de încetare. Sistarea ar putea apărea în următoarele cazuri, fără a se limita la acestea:

- planificarea de către Sabon a limitării domeniului de aplicare a serviciilor sau a vânzărilor de produse sau planificarea încetării prestării de servicii online sau a vânzării de produse online,

- apariția unor situații de fapt sau de drept (inclusiv modificări ale prevederilor legale) care ar putea duce la dificultăți în furnizarea serviciilor de menținere site-ului sau a contului utilizatorului de către Sabon

- impedimente sau dificultăți în vânzarea online a produselor Sabon,

- introducerea de către furnizorii sau partenerii contractuali ai Sabon a unor noi condiții contractuale care conduc la dificultăți semnificative sau condiții prea oneroase pentru Sabon pentru furnizarea de servicii sau vânzarea de produse de la nivelul actual sau în intervalul curent,

Sabon poate rezilia contractul de furnizare a serviciilor electronice prin simpla trimitere a unei declarații de reziliere prin e-mail pe adresa de e-mail a Utilizatorului, în cazul în care Utilizatorul:

- încalcă prevederile condițiilor de utilizare,

- a întreprins sau întreprinde acțiuni care pun în pericol securitatea datelor colectate de Sabon

- a intervenit/interferat sau încearcă să intervină/interfereze neautorizat cu site-ul web, magazinul online sau alte sisteme Sabon disponibile pe internet;

- să desfășoare activități ilegale sau contrare bunelor moravuri prin intermediul site-ului;

- a acționat în detrimentul Sabon;

- a furnizat date false în timpul înregistrării;

- a încălcat sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Sabon, în special drepturile cu privire la marca și prezentarea produselor.

Sabon are dreptul de a opri furnizarea de servicii pe cale electronică, imediat, în cazul încălcării de către utilizator a prevederilor acestui document.

În cazul rezilierii contractului de furnizare a serviciilor electronice, Sabon are dreptul de a șterge contul de utilizator și toate datele de pe acesta. Sabon are dreptul de a șterge contul de utilizator de la data rezilierii contractului de furnizare a serviciilor electronice.

Contractul de furnizare a serviciilor electronice încheiat între părți este pus la dispoziție prin trimiterea de către Sabon către utilizator a unui e-mail care conține o confirmare a creării contului, clauzele fiind detaliate in aceste condiții de utilizare. Orice modificare a acestor condiții de utilizare va fi anunțată și postată pe pagina de internet si va intra în vigoare de la data postării noilor condiții modificate sau actualizate.

 

4. Newsletter

Înscrierea în programul informativ de tip newsletter (buletine de informare privind noutățile) se face prin intermediul unui formular publicat în site care permite utilizatorului să solicite înscrierea pentru a primi unui newsletter (buletin informativ).

Utilizatorul care dorește să primească Newsletter-ul va introduce adresa sa de e-mail la care dorește sa primească informările cu ofertele Sabon.

Pentru a utiliza serviciul Newsletter, nu este necesar să configurați un cont de utilizator.

Utilizatorul poate renunța oricând la Serviciul Newsletter, contactând Centrul de Relații cu Clienții sau prin utilizarea link-ului de dezabonare furnizat în fiecare e-mail trimis ca parte a serviciului Newsletter.

 

5. Achiziția și livrarea produselor

SC SABON HOLDINGS SRL se obligă să proceseze toate comenzile și să expedieze produsele comandate (în limita stocului disponibil) în termenul maxim de 72 de ore de la data efectuării fiecărei comenzi de pe magazinul online www.sabon.ro cu destinația de livrare pe teritoriul României cu exceptia sarbatorilor legale si evenimentelor/campaniilor speciale, in care termenul maxim de expediere poate suferi modificari. În cazul livrărilor cu destinația Cehia, Polonia, Slovacia, Grecia, Ungaria sau Bulgaria, termenul de expediere va fi de maxim 5 zile lucrătoare.

Timpul de livrare estimat este de 7-14 zile.

Atragem atenția asupra faptului că prețul serviciului de livrare poate fi diferit în funcție de țara de destinație aleasă iar costul livrării se va putea verifica în formularul de comandă după completarea adresei de livrare.

Produsele sunt considerate livrate în momentul predării acestora către curier.

 

Vânzările pe site-ul www.sabon.ro sau în magazinele fizice ale Sabon sunt destinate doar consumului propriu (utilizării directe) de către client. În acest sens, societatea Sabon Holdings S.R.L. își rezervă dreptul de a anula în mod unilateral orice comandă care depășește volumul uzual comandat pentru tipul de produs vizat, precum și comenzile care ridică semne de întrebare cu privire la scopul final de consum propriu al bunurilor sau care oferă indicii că ar avea drept scop probabil revânzarea bunurilor.

 

Vă informăm că în vederea evitării oricăror încercări de fraudă, Sabon practică următoarele limitări;

a. aplicabile comenzilor plasate pe site-ul www.sabon.ro:

·  Numărul maxim de comenzi pe zi: 3 comenzi

·  Valoarea maximă a comenzilor plasate în aceeași zi: 2.500 lei

·  Valoarea maxima a comenzilor plasate în aceeași lună: 2.500 lei

·  Valoarea maxima a unei comenzi: 1.200 lei

·  Numărul maxim de unități de produs identice care pot fi achiziționate printr-o singură comandă: 5 unități de produs

·  Numărul maxim de unități de produs care pot fi achiziționate printr-o singură comandă: 25 unități de produs 

       b. aplicabile achizițiilor realizate în magazinele fizice:

·  Numărul maxim de achiziții pe zi: 2 achiziții

·  Valoarea maximă a achizițiilor realizate în aceeași zi: 1.500 lei

·  Numărul maxim de unități de produs identice care pot fi achiziționate odată: 5 unități de produs

·  Numărul maxim de produse care pot fi achiziționate odată: 25 de produse.

   

6. Prețul 

Prețurile afișate în cadrul site-ului www.sabon.ro sunt în RON și conțin TVA. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, SC SABON HOLDINGS SRL rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

 

Prin efectuarea unei comenzi pe site-ul www.sabon.ro vă obligați irevocabil să plătiți contravaloarea produselor comandate. În acest sens vă informăm că, în cadrul procedurii de înregistrare a comenzilor dumneavoastră, veți fi redirecționați către site-urile colaboratorilor noștri în vederea colectării datelor necesare plății.

 

Plățile dumneavoastră vor fi procesate de către colaboratorii noștri. În acest sens vă informăm că refuzul comunicării datelor cerute de către aceștia pentru efectuarea plăților va duce automat la refuzarea comenzilor dumneavoastră.

 

Descrierea procesului de plată prin CARD,online: - Clientul inițiază comanda pe site-ul www.sabon.ro pentru unul sau mai multe produse; - În cadrul procesului de înregistrare a comenzii, Clientul este transferat către site-ul procesatorului de plati online (PayU) pentru introducerea datelor de tranzacționare (date de facturare și/sau date de livrare, informații credit/debit card); - După trimiterea datelor de card, acestea sunt verificate la banca Clientului, iar suma reprezentând contravaloarea produselor este blocată în contul acestuia pentru debitare ulterioară. Comanda este trecută prin filtrele antifraudă, iar în caz de validare suntem notificați în acest sens; - Notificarea despre comandă și disponibilitatea de plată a Clientului este făcută în timp real (existența banilor în contul Clientului și blocarea lor în vederea efectuării tranzacției); - După livrarea produsului, banii sunt debitați din contul Clientului și transferați în contul colaboratorilor noștri și virați ulterior în contul nostru.

 

 7. Returnarea/schimbul mărfurilor 

Clienții care nu sunt mulțumiți de produs îl pot returna și/sau pot alege un alt produs în limita contravalorii produsului returnat, cu respectarea termenilor și condițiilor de mai jos. Costurile de returnare sunt suportate de SC SABON HOLDINGS SRL.

 

Clienții www.sabon.ro pot returna produsele cumpărate în termen de maxim 14 zile de la primire. Produsul comandat va fi returnat în aceeasi stare în care v-a fost livrat, având aceeași etichetă atașată, ambalajul original și împreună cu documentele de livrare care l-au însoțit. În maxim 14 zile lucrătoare de la data returnării, îți vom înapoia contravaloarea comenzii.

 

În cazul în care s-a optat pentru schimbarea produselor comandate, noua comandă va fi procesată și expediată în maxim 72 de ore de la data primirii produselor returnate.

 

8. Limitări 

În vederea efectuării plății aferente produselor comandate, veți fi redirecționat automat către site-ul procesatorului de plati online (PayU) pentru introducerea datelor de tranzacționare (date de facturare și/sau date de livrare, informații credit/debit card) dumneavoastră. SC SABON HOLDINGS SRL nu își asumă răspunderea cu privire la eventualele daune pe care, direct sau indirect, vi le-ar cauza accesarea, înregistrarea, utilizarea acestor site-uri. În acest sens vă recomandăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale site-urilor respective.

 

SC SABON HOLDINGS SRL încearcă, în cadrul site-ului, să ofere clienților săi o descriere cât mai detaliată asupra produselor sale, însă nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului www.sabon.ro este completă sau total lipsită de erori. De asemenea SC SABON HOLDINGS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nici un tip de pierderi cum ar fi: pierderi de date, profituri pierdute, imposibilitatea de a utiliza datele de pe acest site, modificări fără anunțarea în prealabil ale datelor, prețurilor sau structurii site-ului.

 

9. Postarea recenziilor și evaluărilor de produse

Prin prezenta secțiune Sabon pune la dispoziție vizitatorilor și utilizatorilor condițiile în care înțelege a fi înregistrate, colectate, validate și publicate pe această pagină de internet orice recenzie acordată produselor comercializate.

Societatea noastră înțelege să înregistreze și să colecteze, iar ulterior să publice opinia privind produsele comercializare în formă de recenzie, ca urmare a furnizării acesteia de către o persoană fizică în calitatea sa de client și consumator al produselor pe care le-a achiziționat.

Procesul intern prealabil publicării unei recenzii implică validarea opiniilor furnizate de către clienții noștri astfel încât să fie asigurată transparența informațiilor transmise. Validarea nu presupune cenzurarea opiniilor negative însă este un proces care se dorește a asigura creșterea calității serviciilor furnizate de compania noastră, în acest fel preluând informațiile de natură a fi tratate ca sesizări ale unor disfuncționalități operaționale sau altele de acest gen ce pot duce la îmbunătățirea serviciilor noastre.

Dacă recenzia/evaluarea nu respectă aceste regulile de mai sus sau legislația aplicabilă aceasta nu va fi publicată. Ințelegem prin aceasta că vom asigura respectarea legislației privind libertatea de exprimare astfel încât aceasta să nu aducă prejudicii în mod nejustificat.

Orice utilizator care deține un cont de client înregistrat pe site-ul nostru și care a plasat o comandă pe www.sabon.ro, poate adăuga o recenzie/evaluare cu privire la Produsele pe care le-a achizitionat si utilizat, în secțiunea „Recenzii și evaluări” din contul său personal.

Postarea oricărei recenzii reprezintă cunoasterea si acceptarea   termenilor și condițiilor privind înregistrarea, publicarea și monitorizarea recenziilor.

Utilizatorul poate evalua și adăuga o recenzie o singură dată pentru un Produs.

Termenul „Produs” inseamnă în cadrul acestor reguli de postare un produs unic identificat printr-un cod unic de produs (spre exemplu, Ulei de dus Paciulie-Lavanda-Vanilie, cod produs 11490S).

Recenziile și evaluările pot fi postate doar cu privire la un Produs comandat și folosit de Utilizator. Nu pot fi postate recenzii și evaluări cu privire la produsele care nu sunt produse cosmetice si care sunt oferite sau acordate ca surprize în cadrul unor oferte sau promotii.

Recenzia nu poate depăși 2.000 de caractere (inclusiv spații), poate fi exprimată doar în scris si nu poate conține, imagini sau linkuri. Ea va conține exclusiv impresiile subiective personale ale utilizatorului în urma folosirii Produsului și evaluarea acestuia.

Recenzia nu trebuie să conțină:
- Conținut asupra căruia Utilizatorul nu deține dreptul de publicare pe internet, neafectat de drepturi ale terturilor
- Conținut interzis de lege,
- Conținut care contravine bunelor moravuri și regulilor de conviețuire socială,
- Conținut care încalcă legea în vigoare sau orice alt drept al terților,
- Conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor,
- Conținut vulgar, discriminator și ofensator,
- Conținut care induce în eroare,
- Conținut cu scop publicitar,
- Conținut denigrator
- Date cu caracter personal ale unei persoane fizice cum ar fi date de contact (nume, prenume, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail) sau orice altă informație personala care poate fi atribuita unei persoane fizice identificabila;
- Trimiteri (link-uri) către alte conținuturi online
- Referințe către alte companii care comercializează și promovează produse similare
- Conținut dăunător, inclusiv, cu precădere, conținut care poate afecta funcționarea software-ului sau a conținutului introdus de sau cu acordul SABON (viruși, etc.)
- Detalii cu privire la caracteristicile variabile ale produselor cum ar fi prețurile promoționale sau ofertele din care fac parte /au facut parte.
- Conținut în altă limbă decât limba română. Sunt permise cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti, sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (beauty, anti-age, contouring, makeup, primer etc)

După înregistrarea recenziei de către utilizator, aceasta va fi verificată, iar dacă respectă aceste regulile enunțate mai sus va fi publicată pe www.sabon.ro, pe pagina produsului la care aceasta se referă

  

10. Programul SABON Recycle Club, dedicat colectării recipientelor furnizate exclusiv de Sabon în procesul de comercializare a produselor cosmetice și de îngrijire, face parte din misiunea noastră de a participa în mod activ la protejarea si conservarea mediului înconjurător,

10.1 Centre de colectare pentru acest program sunt locațiile magazinelor Sabon deschise în București în Centrul Comercial AFI Cotroceni, Centrul Comercial Feeria și Centrul Comercial Sun Plaza.

10.2 Ce recipiente colectăm.
Recipientele pot fi aduse de orice persoană însă trebuie sa fie exclusiv marca SABON, goale si curate. Se accepta orice tip de recipient provenind de la un produs SABON, din sticla sau plastic (exceptand pompitele, linguritele, betele pentru aroma de camera, cutiile cadou, pungile de cumparaturi).

10.3 Beneficiul Clientului Royal Passport. Ca parte a programului nostrum de fidelitate (RP), clienții membri ai acestuia pot beneficia de puncte pentru fiecare recipient adus, respective 1 recipient = 1 punct, iar 1 punct valoreaza 1 leu.
Clientul trebuie sa ofere personalului din magazin datele cardului Royal Passport, astfel încât să i se adauge în cont punctele.

 

11. Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.sabon.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al SC SABON HOLDINGS SRL a oricăror elemente aparținând site-ului www.sabon.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

Societatea îi conferă utilizatorului dreptul de a descărca informațiile de pe site doar în vederea folosului propriu, necomercial, cu condiția de a nu modifica simbolurile și textul cu privire la copyright și drepturile de autor. Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul / Clientul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că SABON este marcă înregistrată, proprietatea SC SABON HOLDINGS SRL și în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul societății fiind pedepsită conform legii.

  

12. Informații, comunicări 

Cei care accesează / vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări pe adresa de e-mail: suport@sabon.ro atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător sau defăimător. Sunt încurajate comentariile și comunicările care transmit idei, sugestii, întrebări, informații cu privire la site, produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

 

În cazul în care ne sunt trimise informații, materiale, documente, prin orice metodă posibilă incluzând e-mail, poștă, fax, formulare online, se va considera că utilizatorul conferă societății dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui și prezenta aceste informații prin orice mijloace.

  

 Vă reamintim că documentele comerciale (precum factura) vor fi emise în limba română și că achiziționarea produselor este guvernată de legile din România și de termenii și condițiile acestui site.