Atenție! Din data de 01.01.2022, magazinul Sabon AFI Palace Cotroceni este închis pentru renovare. Mulțumim mult pentru înțelegere!

Regulamentul Royal Passport

Cardul „Royal Passport“ este proprietatea S.C. SABON HOLDINGS SRL (S.R.L.).

 

Poate intra in posesia cardului de fidelitate SABON orice persoană fizică ce are domiciliul în România şi 18 ani împliniţi.

 

Cardul de fidelitate SABON poate fi obţinut în magazinele SABON, prin completarea formularului de înscriere. Pentru a putea intra în posesia cardului, este necesară completarea în totalitate şi semnarea de către titular a formularului de înscriere.

Formularele incomplete sau cu date ilizibile sau eronate vor fi invalidate. Solicitantul intră în posesia cardului imediat după achitarea taxei de 20 RON reprezentând contravaloarea cardului, şi după completarea formularului special.

Obţinerea cardului nu este condiţionată de achiziţionarea unuia sau mai multor produse din magazinele SABON.

 

Fiecare solicitant are dreptul la un singur card.

 

Din momentul semnării formularului, solicitantul poate beneficia pe loc de reducerea de 10% oferită prin acest program. Pe lângă reducerea de 10%, cardul SABON „Royal Passport“ va permite accesul la promoţiile dedicate exclusiv posesorilor de card.

 

Puteţi beneficia de următoarele:
 1. Promoţii de preţ
 2. Oferte speciale pentru diferite evenimente
 3. Orice alte oferte speciale şi concursuri organizate de SABON

 

Locaţiile în care posesorul de card poate beneficia de reducerile şi ofertele aferente sunt:
 1. Bucureşti, Carrefour Feeria
 2. Bucureşti, Băneasa Shopping City
 3. Bucureşti, Cotroceni Park
 4. București, Promenada Mall
 5. București, Mega Mall
 6. București, Park Lake
 7. București, Mall Vitan
 8. Cluj, Iulius Mall
 9. Ploieşti, Afi Palace
 10. Ploieşti Shopping City
 11. Constanţa, City Park
 12. Galați Shopping City
 13. Iași, Palas Mall
 14. Magazinul online www.sabon.ro

 

În momentul efectuării cumpărăturilor în magazinele SABON, posesorul de card trebuie să-l prezinte casierei, pentru a putea beneficia de facilităţile oferite. Citirea codului de bare şi recunoaşterea codului de client permite, în mod automat, acordarea reducerii de 10% sau a altor avantaje oferite clienţilor fideli.

Posesorul de card care, în momentul efectuării unor cumpărături, nu are cardul asupra sa nu poate beneficia de avantajele menţionate.

 

Deteriorarea cardului se poate semnala la oricare magazin SABON, solicitându-se înlocuirea acestuia. Pentru pierdere sau furt se plăteşte o nouă taxă de emitere a cardului. Falsificarea acestui card se pedepseşte conform legilor in vigoare.

În calitate de emitent, S.C. SABON HOLDINGS S.R.L îşi rezervă dreptul de a suspenda în orice moment valabilitatea cardului SABON „Royal Passport“. Acest lucru se poate face doar după o înştiinţare prealabilă, înainte cu cel puţin 15 zile lucrătoare, care va fi făcută publică în loc vizibil, accesibil tuturor clienţilor şi în toate locaţiile sale.

 

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea şi libera circulaţie a datelor personale, S.C. SABON HOLDINGS S.R.L. este autorizat cu nr. 12082/2009 şi 12116/2009, iar completarea şi semnarea formularului de înscriere presupune exprimarea expresa şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing a datelor pe durata calităţii de membru în programul „Royal Passport“, precum şi ulterior încetării programului.

Participantul are drept de acces la date , dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art. 13, 14, 15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoană îşi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către SC SABON HOLDINGS S.R.L., la sediul din Mun. Bucureşti, Strada Sfinții Voievozi, nr. 65, Sector 1 întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondenţă, precum şi datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie.

De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nicio justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată şi semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de SC SABON HOLDINGS  SRL în scop de marketing direct. S.C. SABON HOLDINGS S.R.L. , în termen de 15 zile de la primirea solicitării, conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

 

S.C. SABON HOLDINGS S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul programului „Royal Passport“ pe durata existenţei programului, fără o notificare prealabilă a membrilor programului şi fără să fie necesar acordul acestora, cu condiţia ca modificările efectuate să nu se refere la datele cu caracter personal ale clienţilor fideli.

Prin participarea la acest program, membrii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament „Royal Passport“.